ความหมายเกี่ยวกับระบบAccount protection สำหรับ Go green partner  ผู้ลงทะบียนในระบบ

Account protectionถูกสร้างขึ้น สำหรับ   Go green partner เพื่อจะเป็นการช่วยเหลือ
Go green ให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นโดยทางGo green สามารถติดตามลายละเอียดของลูกค้า ทางend userรวมถึง ตรวจสอบด้านราคา อย่างมีมาตราฐานและถูกต้อง  จุดประสงค์หลักของ    ระบบaccount protection ของ เรานั้น ก็คือการ ตอบแทนและให้ความมั่นใจให้แก่Go green partner ที่ช่วยpromote kasperskyเพื่อที่จะให้เป็นการยืนยันต่อdealerเหล่านั้นว่าการLock project ให้กับคนที่ทํางานมาตั้งแต่ต้นและไม่ถูกdealer เจ้าอื่นแย่งงานไป เมื่อจะมีการปิดการขาย
ระบบAccount protection จะบอกลายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเป็น solution ไหนเป็น แบบไหน เป็น แบบซื้อใหม่base    การต่ออายุrenewal     ละการเปลี่ยนสถานะบัญชีผู้ใช้ระบบ up grade
  อย่างไรก็ตาม หลักการของaccount protection ผู้ที่registerในระบบจะไม่ถูกล็อคproject โดยทันที    ตามที่ว่าใครเข้ามาregister ก่อนจะได้รับการ lock project ก่อน  เนื่องจากว่า ระบบการของโกกรีนนั้นจะทำการตรวจสอบโดยทางaccount managerของคุณก่อน  ว่าdealer ได้ใส่รายละเอียดของend user ถูกต้องไหม  และอาจจะต้องมีการยืนยันกับทาง    end userก่อนว่า   ก่อนที่จะทำการตัดสินlock project เพราะว่าถ้าlock project ไปแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป    

เมื่อไหร่ที่Dealer ควรที่จะเข้ามาregister ในระบบเมื่อมีproject ที่ต้องการจะlock

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียนAccount protection กรุณาแน่ใจว่าบริษัทของคุณเป็นผู้สร้างprojectนั้นขึ้นมา ในกรณีที่คุณไม่ใช่ผู้สร้างproject เหล่านั้นกรุณาอย่าregister เข้ามาในระบบนั้น กรุณาตรวจสอบกับend user ก่อนว่า end user ได้ทํงานร่วมกับdealer เจ้าอื่นมาก่อนตั้งแต่ต้นริเปล่า  นอกจากนี้ project ที่ต้องการจะlock จะต้องมากว่า100 license ขึ้นไป หรือสามารนําpackage มารวมกันได้
ยกตัวอย่างเช่น(Workspace 50, business space 60) ทั้งหมด 110 license)

ในกรณีที่ Go green partner เป็นคนทําprojectมาตั้งแต่เริ่มต้น    เราแนะนําให้ลงregister ใน account protectionโดยทันทีตาม   เหตุผลตามนี้

1. ลูกค้ามีความสนใจอย่างแท้จริงในkaspersky และเห็นว่าkaspersky ดีกว่าทื่อื่น
2. ลูกค้าต้องการใบเสนอราคา
3. ลูกค้าต้องการ Go green partner  เข้าไปทํา poc(proof of concept ) หรือทําdemonstration
4. ลูกค้าอยากได้spec ของkaspersky เพื่อจะร่างspec ทําtor

การลงทะเบียนRegister ในระบบจะสามารถprotect อยู่ในระบบเป็นระยะเวลานานเพียงแค่ 90 วันเท่านั้น ถ้าลงทะเบียนregisterหลังจากเวาลาที่กําหนด      การเข้าลงทะเบียนดังกล่าวจะถูกลบทิ้งและอาจจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนึง    
นอกจากนี้ เราอยากจะเน้นว่า ในกรณีที่Dealer ได้ทำการนำเสนอkaspersky และได้เข้าไปพบลูกค้าend user และได้ทดลองเข้าไปทํา (POC) แล้วนั้น จะไม่ได้หมายความว่าprojectที่register ไว้ นั้นlock

จะมีผมแค่90วันนับตั้งวันที่ลงทะเบียนregister  โดยdealer 1บริษท์ สามารถที่จะลงทะเบียนได้มากที่สุดสองครั้งต่อ1 project ทางGo green หวังว่าdealer ของเราจะทำงานร่วมกับend user อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดของลูกค้าอย่างใหล้ชิดทั้งในเรื่องงบประมาณและวันสั่งซื้อโดยประมาณแล้วควรจะอยู่ใน90 โดยประมาณ

เมื่อไหร่ที่Go green partner  ควรจะลงทะเบียนในส่วนของ renewal และ upgrade 

Go green partner สามารถลงทะเบียนrenewal (MA) และ up grade ก็ต่อเมื่อ dealer ป็นผู้ขายที่แท้จริงของkaspersky เจ้าสุดท้ายให้กับบริษัทนั้นๆและมีใบลายลักอัษรยันยันเช่น certificate มิฉะนั้นแล้ว จะไม่มีการปกป้องใดๆเกิดขึ้น และผู้ใช้ระบบนั้นจะต้องทำการลงทะเบียนภายในระยะเวลาไม่เกิน 26 วันก่อนวันหมดอายุจริงที่ระบุไว้ในใบcertificate การlock project จะมีผลทันทีตามระยะเวลาที่กําหนด

จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่Projectถูก lockแล้วและไม่สามารถปิดการขายได้

ระบบaccount protectionสร้างขึ้นไว้เพื่อให้โกกรีนนั้นสามารถช่วยเหลือdealer   ให้ทํางานอย่างมั่นใจขึ้นและ ทํางานง่ายให้ง่ายยิ่งขึ้น      อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้Go green partner  นั้นมีความมั่นใจก่อน ก่อนที่จะลงทะเบียนregister lock project          ถ้าเราตกลงที่จะlock projectแล้ว และ ไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ เราจะทำการเปิดล็อคและลบข้อมูลออกจากระบบทั้งหมด  รวมไปถึงการห้ามไม่ให้Go green partner  เหล่านั้นทำการregister ได้อีกภายในระยะเวลา 90 วัน ทั้งนี้เนื่องจากว่า account protection นั้นเป็นกระบวนการใช้ระยะเวลานานมากในการตรวจสอบและทางGo green ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทางเราจะรีบดําเนินการlock project ให้อย่างเร็วที่สุด